การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | P.S.P. Specialties

“บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลตรงตามความวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล