กิจกรรมองค์กร | P.S.P. Specialties
ประกวดคลิป TikTok "ความสามารถ ความน่ารัก ความอบอุ่น ความสดใส ร่วมกับครอบครัว"
ประกวดคลิป TikTok "ความสามารถ ความน่ารัก ความอบอุ่น ความสดใส ร่วมกับครอบครัว"
มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน ประจำปี 2564
มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน ประจำปี 2564
กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564
กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564
กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ คลัง 1-3
กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ คลัง 1-3
สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ปี 2564
สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ปี 2564
กิจกรรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
กิจกรรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน ประจำปี 2563
มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน ประจำปี 2563
โครงการ มอบถุงอิ่มสุข ครั้งที่ 2
โครงการ มอบถุงอิ่มสุข ครั้งที่ 2
กิจกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงาน ประจำปี 2563
กิจกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงาน ประจำปี 2563
ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563
ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563
กิจกรรม รับบริจาคปฏิทิน ให้กับเหล่ากาชาดสมุทรสาคร
กิจกรรม รับบริจาคปฏิทิน ให้กับเหล่ากาชาดสมุทรสาคร
กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2563
กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2563