กิจกรรมด้านความปลอดภัย | P.S.P. Specialties
PSP ตระหนักเรื่องภัยการคุกคามจากการก่อการร้าย ด้วยการจัดอบรมการสังเกตสิ่งผิดปกติ บุคคลและวัตถุต้องสงสัย เพื่อการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิง
PSP ตระหนักเรื่องภัยการคุกคามจากการก่อการร้าย ด้วยการจัดอบรมการสังเกตสิ่งผิดปกติ บุคคลและวัตถุต้องสงสัย เพื่อการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิง
PSP ส่งเสริมความรู้ด้านการดับเพลิงแก่สถานศึกษา ปี 2566
PSP ส่งเสริมความรู้ด้านการดับเพลิงแก่สถานศึกษา ปี 2566
บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ เป็นบริษัทที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2566
บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ เป็นบริษัทที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2566
บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ปี 2566
บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ปี 2566
อบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ( Advance Industrial Fire Fighting Course) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
อบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ( Advance Industrial Fire Fighting Course) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
อบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ( Advance Industrial Fire Fighting Course) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563
อบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ( Advance Industrial Fire Fighting Course) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563
อบรม การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire) ประจำปี 2561
อบรม การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire) ประจำปี 2561
ซ้อมดับเพลิงบริษัท และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
ซ้อมดับเพลิงบริษัท และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560