หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | P.S.P. Specialties

นักลงทุนสัมพันธ์

จุดเด่นทางการเงิน

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสำหรับปี
ล้านบาท

ประเภทผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
1
ล้านลิตรต่อปี
จาระบี
ตันต่อปี
น้ำมันผสมยาง
ล้านลิตรต่อปี
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
ล้านลิตรต่อปี

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา