ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | P.S.P. Specialties

PSP ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชันธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (One-Stop Solution Provider)

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) และผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) เช่น น้ำมันผสมยาง (Rubber Process Oil) น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Oil) น้ำมันหล่อเย็นเครื่องตัดกลึงโลหะ (Metal Working Fluid) น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ (Coolant) หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Additive)

สินทรัพย์การดำเนินงานที่สำคัญ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและการผสม
ท่าเทียบเรือ
ศูนย์กระจายสินค้า
ศูนย์เทคโนโลยี

ประเภทผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
1
ล้านลิตรต่อปี
ทั้งหมด
สูตร
จาระบี
ตันต่อปี
ทั้งหมด
สูตร
น้ำมันผสมยาง
ล้านลิตรต่อปี
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
ล้านลิตรต่อปี
หมายเหตุ: 1) ความจุรวมของน้ำมันหล่อลื่นรวม Pacific PSP Syntech Co., Ltd. 27 ม.ล./ปี

Located in Strategic Locations

Three Plants with Five Jetties in Strategic Location

PSP currently owns & operates 3 based plants, terminalling and distribution center in strategic location along Tha-Chin River comprising of 1) Blending and filling facilities of Lubricant, Grease, Transformer Oil & Rubber Process Oil, 2) Fuel Terminal Storage and 3) Warehouse & Distribution Center.

Terminal 1
Lubricants and Grease Manufactures
Terminal 2
  • - Fuel Terminal Servicing
  • - Specialties Products
Terminal 3
  • - Small Pack Filling Plant
  • - Warehousing & Distribution Center
ดูภาพขนาดใหญ่