น้ำมันผสมยาง | P.S.P. Specialties

น้ำมันผสมยางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) ประเภทต่างๆ

ได้แก่ น้ำมันกลุ่มแนฟธีนิก พาราฟินิก และ อะโรมาติก มักพบได้ในโรงงานผลิตยางล้อในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่าง ๆ โดยน้ำมันยางมีหน้าที่ช่วยให้การผสมยางและสารเคมีต่าง ๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยางอีกด้วย

มาตรฐานของเรา

น้ำมันยางของเราได้รับรองโดยมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), International Standard Worldwide: สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASTM)

ผลิตภัณฑ์ของเรา

01.
น้ำมันพาราฟินิค (Paraffinic oil)
02.
น้ำมันแนฟธีนิค (Naphthenic oil)
03.
น้ำมันแอโรมาติก (Aromatic oil)
04.
น้ำมันผสมยางชีวภาพ (Bio Rubber Process oil)

ติดต่อฝ่ายขาย

น้ำมันผสมยาง

โทรศัพท์
อีเมล