ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์ | P.S.P. Specialties

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) มาผสมกับสารเติมแต่ง (Additive)

เช่น สารป้องกันสนิมและสารป้องกันการกัดกร่อน เพื่อเพิ่มคุณภาพและคุณสมบัติต่าง ๆ โดยน้ำมันหล่อลื่นมีหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เพื่อช่วยลดความฝืด การเสียดสี และการสึกหรอ ทำให้เครื่องยนต์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จากการที่น้ำมันหล่อลื่น สามารถไหลเวียนไปตามจุดต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ จะช่วยระบายความร้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานรวมทั้งช่วยขจัดคราบสกปรก และทำความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

มาตรฐานของเรา

น้ำมันหล่อลื่นของเราได้รับรองโดยมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), International Standard Worldwide: สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASTM), สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (American Petroleum Institute: API), คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission: IEC)

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีสูตรน้ำมันหล่อลื่น

+

สูตร

ผลิตภัณฑ์ของเรา

01.
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
สำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
02.
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์
สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
03.
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก
สำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับรถบรรทุกหรือเครื่องจักรกลหนัก
04.
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับเรือเดินสมุทร
สำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์เรือเดินสมุทร
05.
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ
สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
06.
น้ำมันเกียร์รถยนต์/น้ำมันส่งกำลัง
เป็นน้ำมันความหนืดสูงที่ออกแบบมาเพื่อหล่อลื่นเกียร์
07.
น้ำยาหล่อเย็น
สำหรับช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์และทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างปกติ

ติดต่อฝ่ายขาย

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์

โทรศัพท์
อีเมล