ติดต่อเรา | P.S.P. Specialties

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 434 0540
โทรสาร: +662 433 6016
อีเมล: info@psp.co.th

ฝ่ายงาน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: +6692 656 5242,   +6663 569 5926
อีเมล: psp-ir@psp.co.th

ฝ่ายขาย

โทรศัพท์: +662 434 0540
อีเมล: info@psp.co.th

สาขา

สมุทรสาคร (เทอร์มินอล 1)

ที่อยู่:
76 ม.7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: +663 481 8671
โทรสาร: +663 481 9122

สมุทรสาคร (เทอร์มินอล 2)

ที่อยู่:
100/149 ม.1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: +663 482 0519
โทรสาร: +663 442 1302

สมุทรสาคร (เทอร์มินอล 3)

ที่อยู่:
99/1 ม.2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: +663 481 8671
โทรสาร: +663 481 9122