รางวัลและใบรับรอง | P.S.P. Specialties
D&B D-U-N-S Number 65-979-8425
D&B D-U-N-S Number 65-979-8425
Environmental Management System ISO 14001
Environmental Management System ISO 14001
Quality Management System ISO 9001
Quality Management System ISO 9001
Occupational Health and Safety Management Systems ISO 45001
Occupational Health and Safety Management Systems ISO 45001
ISO Calibration Standard ISO/IEC 17025 : 2005
ISO Calibration Standard ISO/IEC 17025 : 2005
กมช.-สมอ.-มอก.17025 ทดสอบ 1718
กมช.-สมอ.-มอก.17025 ทดสอบ 1718