บริการด้านโลจิสติกส์ | P.S.P. Specialties

เราให้บริการขนส่งทั้งในประเทศ ข้ามพรมแดน และ Freight Forwarder โดยครอบคลุมทุกรูปแบบการขนส่ง ตั้งแต่ทางบก ทางอากาศ ทางเรือ และ ทางราง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ดำเนินงานด้วยทีมงานคุณภาพตามมาตราฐานระดับสากล เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี พ.ศ. 2565 เราขยายธุรกิจใหม่ 1) การขนส่งสินค้า 2) บริการข้ามพรมแดน ที่ดำเนินการใน GMS มาเลเซียและสิงคโปร์

บริการข้ามพรมแดน

เราให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย รวมถึงประเทศที่พรมแดนภาคพื้นดินติดต่อกับประเทศข้างต้น อาทิ เวียดนาม สาธารณรัฐจีน สิงคโปร์

การขนส่งสินค้า

เราให้บริการการจัดการด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยการดำเนินการหลักจะครอบคลุมทั้งด้านการวางแผนการขนส่ง การคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง และการกำหนดปัจจัยชี้วัดคุณภาพและมาตรฐาน

ติดต่อฝ่ายขาย

บริการด้านโลจิสติกส์

โทรศัพท์
อีเมล