ผลิตภัณฑ์และบริการ | P.S.P. Specialties

PSP มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายตามมาตรฐานระดับสากลมาเป็น ระยะเวลากว่า 30 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร

ให้บริการพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยเป็นการผลิตและพัฒนาสินค้าตามสูตรและเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัท และผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Made-to-Order) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) และผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) เช่น น้ำมันผสมยาง (Rubber Process Oil) น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Oil) นอกจากนี้ PSP ยังประกอบธุรกิจพัฒนา และผลิตน้ำมันหล่อลื่นในประเทศเมียนมา ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย Pacific-PSP Syntech Co., Ltd.