ธุรกิจการให้บริการศูนย์กระจายสินค้า | P.S.P. Specialties

พี.เอส.พี เริ่มก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร แก่บุคคลภายนอก เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และเพื่อรวบรวม และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า โดยเริ่มเปิดดำเนินการให้บริการศูนย์กระจายสินค้าในปี 2559

ปัจจุบัน เรามีศูนย์กระจายสินค้า จำนวน 3 หลัง โดยตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพื้นที่รวมเพื่อให้บริการมากกว่า 20,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากถึง 27,000 พาเลท โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ครบครัน เช่น รถยกใช้ในโกดัง (Reach Truck) ,รถโฟล์คลิฟท์คลังสินค้า (Counter Balance Forklift) เป็นต้น และใช้ระบบปฏิบัติการ Warehouse Management System (WMS) ที่เชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics AX (ERP) เพื่อบริหารจัดการสินค้า

โดยเราสามารถรองรับการเก็บสินค้าได้หลากหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) น้ำมันผสมยาง (Rubber Process Oil) น้ำมันหม้อแปลง (Transformer Oil) และสารเติมแต่ง (Additive) เป็นต้น

พื้นที่รวมเพื่อให้บริการมากกว่า 20,000 ตารางเมตร
รองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากถึง 27,000 พาเลท
มีการวางแผนการรับสินค้าผ่านระบบ Axapta

Sales Contact

Distribution Centre

Telephone