ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ | P.S.P. Specialties

นายโชติธนินท์ เต็มศิริพงศ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +6692-656-5242 ,   +6663 569 5926
อีเมล: psp-ir@psp.co.th