กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น | P.S.P. Specialties

กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

สารหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันเครื่อง ที่หลาย ๆ คนพูดกันจนชิน และได้ยินอย่างคุ้นหูกันมาโดยตลอด เคยเกิดความสงสัยกันไหมว่าน้ำมันเครื่องกับน้ำมันปกติ มันมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งดูลักษณะทางกายภาพภายนอก ก็แทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้ำมันหล่อลื่นกันให้มากขึ้น ลงลึกในรายละเอียดว่ากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ที่ได้เห็นกันมากมายหลากหลายแบรนด์นั้น คืออะไร มีกระบวนการผลิตอย่างไร และอะไรคือความพิเศษ ?

น้ำมันหล่อลื่น ทำมาจากอะไร ?

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) มาผสมกับสารเติมแต่ง (Additive) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น สารป้องกันสนิมและสารป้องกันการกัดกร่อน เพื่อเพิ่มคุณภาพ และคุณสมบัติต่างๆ

โดยน้ำมันหล่อลื่น มีหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เพื่อช่วยลดความฝืด, การเสียดสี และการสึกหรอ ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การที่น้ำมันหล่อลื่นสามารถไหลเวียนไปตามจุดต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ จะช่วยระบายความร้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และเพิ่มอายุการใช้งาน รวมทั้งช่วยขจัดคราบสกปรก และทำความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

น้ำมันหล่อลื่นที่พบเห็นกันทั่วไปแท้จริงแล้ว มีด้วยกัน 2 แบบ นั่นก็คือน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

โดยในวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักว่าน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คืออะไร ?

น้ำมันเครื่องเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมรรถภาพของเครื่องยนต์ในยานยนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ โดยการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ดังนั้นในบทความนี้ เราจะสำรวจความสำคัญของน้ำมันเครื่องและวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสม ตามลักษณะของการใช้งานแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม

น้ำมันเครื่องสำคัญอย่างไร ?

โดยรวมแล้วน้ำมันเครื่องมีหน้าที่หลักในการลดการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ และศอกวาล์ว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ และลดการสะสมของสิ่งสกปรก ที่อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

น้ำมันเครื่องมีสารเคมีหลายชนิดที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ และประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มักจะมีหน้าที่ในการลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ลดการสะสมของสิ่งแปลกปลอม สารสกปรก และป้องกันการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังมีสารเคมีที่มีความสำคัญในการเพิ่มความเหนียว และความลื่นของน้ำมัน เพื่อลดการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ สารเคมีที่พบได้ในน้ำมันเครื่องได้แก่ :

 • สารเสริมความหนืด (Viscosity Modifier) : เป็นสารเคมีที่ใช้เพิ่มความหนืดของน้ำมันในอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยให้น้ำมันมีคุณสมบัติในการทำงานที่ดีในอุณหภูมิที่ต่างกัน
 • สารลดการสะสมของเศษเปลือก (Detergents) : เป็นสารที่ช่วยในการทำความสะอาดเครื่องยนต์ โดยลดการสะสมของเศษเปลือก และสารสกปรก
 • สารกันสึกหรอ (Anti-wear Additives) : เป็นสารที่ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ซึ่งช่วยเสริมความคงทนของเครื่องยนต์
 • สารป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitors) : เป็นสารที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ที่สัมผัสกับน้ำหรือสารสกปรก
 • สารลดการสะสมของสารผง (Dispersants) : เป็นสารที่ช่วยในการละลาย และการกระจายสารสกปรกและเศษเปลือกในน้ำมัน เพื่อป้องกันการสะสมของสารผงที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์
 • สารลดการเสื่อมสภาพ (Friction Modifiers) : เป็นสารที่ช่วยลดการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เพื่อลดการเสื่อมสภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

สารเคมีเหล่านี้จะถูกผสมรวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้น้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย. การผสมสารเคมีในน้ำมันเครื่องเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และต้องการความรอบคอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้อง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ?

การรักษา และการดูแลรักษาน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตและตรวจสอบระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งการเลือกใช้น้ำมันเครื่องและการดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานตามที่ควรอยู่เสมอ โดยสามารถคำนึงได้จาก

ประเภทของเครื่องยนต์ : การเลือกใช้น้ำมันเครื่องควรให้เหมาะสมกับประเภทของเครื่องยนต์ เช่น น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์นั้นอาจมีสูตรที่ต่างกันจากน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์

Viscosity (ความหนืด) : ความหนืดของน้ำมันเครื่องมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ การเลือกใช้ความหนืดที่ถูกต้องจะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ในช่วงการเริ่มต้น

คุณสมบัติเสริม : น้ำมันเครื่องบางประเภทมีคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ดีมีความสำคัญอย่างมาก

เนื่องจากน้ำมันเครื่องที่ดี มีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่ดีมักมีลักษณะเด่นที่สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของเครื่องยนต์ได้ จะช่วยอะไรได้บ้าง มาดูกันเลย

ช่วยลดการสึกหรอ : น้ำมันเครื่องที่ดีมักมีสารเคมีเสริมที่ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ และการสะสมของสารสกปรกที่อาจเกิดขึ้นในระบบหมุนเครื่องยนต์ ซึ่งช่วยรักษาความสะอาดและคงทนของเครื่องยนต์ในระยะยาว

ช่วยลดการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วน : น้ำมันเครื่องที่ดีมักมีความลื่น และความหนืดที่เหมาะสมที่ช่วยลดการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ซึ่งช่วยลดการสึกหรอและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนนั้นๆ ได้

ช่วยป้องกันการกัดกร่อน : น้ำมันเครื่องที่ดีมักมีสารเคมีที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานของเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรก : น้ำมันเครื่องที่ดีมักมีสารเคมีเสริมที่ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกที่อาจสะสมขึ้นในระบบหมุนเครื่องยนต์ ซึ่งช่วยรักษาความสะอาด และคงทนของเครื่องยนต์ในระยะยาว

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ดี สามารถช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานขึ้น รวมถึงลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วย ดังนั้นการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพ และสมรรถภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

PSP ผู้นำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร

PSP หรือ P.S.P. Specialties ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากลมาเป็น ระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และครอบคลุมตลอดความต้องการของอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) น้ำมันผสมยาง น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึง ศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง และยางมะตอย ศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

เราคือ ผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร ให้บริการพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต และการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Made-to-Order) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา

อีกทั้งยังมีการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่ศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (Terminalling), ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ไปจนถึงศูนย์ขนส่ง (3PLs)

การเลือกผลิตสินค้าซักประเภทหนึ่ง คุณภาพของสินค้า เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ผลิต ต้องพิจารณาถึงหลายองค์ประกอบ ไม่เพียงแค่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึง วิธีการผลิต วิธีกระจายสินค้า ศูนย์ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการผลิต ที่ต้องได้รับความน่าเชื่อถือ รวมถึงองค์กรการผลิตที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ได้มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ประสบการณ์ หรือการร่วมงานกับบริษัทที่มากมายหลายที่ P.S.P. Specialties คือผู้เชี่ยวชาญ ที่เชี่ยวชาญ และครอบคลุม ทุกขั้นตอนการผลิต การขนส่ง ที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์ผู้ผลิตมากมาย มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น หรือ จาระบี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเราจะได้มาตรฐานสูงสุด

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สำหรับรถยนต์ของเรามีอะไรบ้าง ?

 1. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
 2. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
 3. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก สำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับรถบรรทุกหรือเครื่องจักรกลหนัก
 4. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับเรือเดินสมุทร สำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์เรือเดินสมุทร
 5. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
 6. น้ำมันเกียร์รถยนต์/น้ำมันส่งกำลัง เป็นน้ำมันความหนืดสูง ที่ออกแบบมาเพื่อหล่อลื่นเกียร์
 7. น้ำยาหล่อเย็น สำหรับช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ และทำให้การขับขี่ เป็นไปอย่างปกติ

เรามีสูตรมากกว่า 1,000 สูตรที่ได้ประสิทธิภาพและมาตรฐาน ให้ได้เลือกหรือผลิตตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรมของเรามีอะไรบ้าง ?

 1. น้ำมันไฮดรอลิก สำหรับหล่อลื่นระบบไฮดรอลิก เช่น ปั๊มไฮดรอลิกและมอเตอร์ในรถดันดิน รถแบคโฮ รถเครน และอุปกรณ์การเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์และรถไถเดินตาม
 2. น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม สำหรับในเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เช่น เครื่องปั่นไฟ
 3. น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม สำหรับหล่อลื่น และป้องกันการสึกหรอในชุดเกียร์บ็อกซ์ของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ
 4. น้ำมันเทอร์ไบน์ สำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรเทอร์ไบน์ เช่น โรงไฟฟ้า เครื่องยนต์ในเครื่องบิน
 5. น้ำมันถ่ายเทความร้อน สำหรับถ่ายเทความร้อนในเครื่องจักรต่างๆ
 6. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ และคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น สำหรับหล่อลื่น เพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องจักร
 7. น้ำมันสำหรับงานโลหะ สำหรับหล่อลื่น และระบายความร้อนในการตัดโลหะ
 8. น้ำมันขาว สำหรับผลิตสิ่งทอ เครื่องสำอาง การแปรรูปอาหาร และยา

จุดเด่นที่เราแตกต่าง

การเลือกผลิตสินค้าซักประเภทหนึ่ง คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิต ต้องพิจารณาถึงหลายองค์ประกอบ ไม่เพียงแค่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึง วิธีการผลิต วิธีกระจายสินค้า ศูนย์ควบคุม มาตรฐานการผลิต ที่ต้องได้รับความน่าเชื่อถือ รวมถึงองค์กรการผลิตที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ได้มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ประสบการณ์ หรือการร่วมงานกับบริษัทที่มากมายหลายที่ P.S.P. Specialties คือผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญ และครอบคลุม ทุกขั้นตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ และขนส่ง ที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์ผู้ผลิตมากมาย มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น หรือ จาระบี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเรา จะได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อผู้ผลิตทุกคน