Social Activities | P.S.P. Specialties
PSP เปิดบ้านครั้งแรก สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน  ผ่านโครงการ PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้  เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
PSP เปิดบ้านครั้งแรก สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ผ่านโครงการ PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
PSP Sharing มอบอนาคตที่ดี สู่ครอบครัวพนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน
PSP Sharing มอบอนาคตที่ดี สู่ครอบครัวพนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน
บ.PSP ท่าจีน "แจกของขวัญวันเด็กปี 66" มอบความสุขให้รร.ชุมชน
บ.PSP ท่าจีน "แจกของขวัญวันเด็กปี 66" มอบความสุขให้รร.ชุมชน
มอบเสื่อน้ำมัน สำหรับโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ตำบลท่าจีน
มอบเสื่อน้ำมัน สำหรับโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ตำบลท่าจีน
ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้แก่สมาคมคนพิการ ชุมชนคลองเตย
ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้แก่สมาคมคนพิการ ชุมชนคลองเตย
มอบกล่องใส่อาหารเอนกประสงค์ แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
มอบกล่องใส่อาหารเอนกประสงค์ แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
มอบหน้ากากผ้า 5,000 ชิ้น ให้เเก่เทศบาลตำบลท่าจีน
มอบหน้ากากผ้า 5,000 ชิ้น ให้เเก่เทศบาลตำบลท่าจีน
สนับสนุนชุดที่นอน สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิง แก่เทศบาลตำบลท่าจีน
สนับสนุนชุดที่นอน สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิง แก่เทศบาลตำบลท่าจีน
สนับสนุน พัดลมติดผนัง แก่โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
สนับสนุน พัดลมติดผนัง แก่โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
สนับสนุน งานริมเขื่อนท่าฉลอมเขียว ร่มรื่นด้วยพลังอาสา
สนับสนุน งานริมเขื่อนท่าฉลอมเขียว ร่มรื่นด้วยพลังอาสา
มอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
มอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
มอบสนามเด็กเล่นโรงเรียน วัดใหญ่จอมปราสาท
มอบสนามเด็กเล่นโรงเรียน วัดใหญ่จอมปราสาท