มาตรฐาน ASTM International สำคัญอย่างไรกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น | P.S.P. Specialties

มาตรฐาน ASTM International สำคัญอย่างไรกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งในแวดวงอุตสาหกรรม ยานยนต์และธุรกิจต่างๆ และถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ แต่ใช่ว่าทุกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจะมีประสิทธิภาพเหมือนกัน น้ำมันหล่อลื่นที่ดีจะต้องมีมาตรฐานรับรองที่ชัดเจน เช่น ASTM International ที่จะทำให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐาน ASTM International ดีอย่างไร อ่านได้ในบทความนี้

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคืออะไร

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นหรือน้ำมันหล่อลื่นที่พบเห็นกันโดยทั่วไปนั้น มีขึ้นเพื่อใช้บำรุงรักษาทั้งเครื่องจักรและเครื่องยนต์ต่างๆ โดยทั่วไปแล้วในน้ำมันหล่อลื่นจะประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพ เช่น สารป้องกันสนิม และสารที่ใช้ในการช่วยทำความสะอาด เป็นต้น

สาเหตุที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็นเพราะว่าเครื่องจักรมักจะมีการทำงานแทบตลอดเวลา ภายใต้อุณหภูมิที่อาจส่งผลเสียต่อเครื่องจักรและต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีแรงกดดันหรือการเสียดสีระหว่างที่เครื่องจักรกำลังทำงาน ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจึงมีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยป้องกันการสึกหรอ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์และเครื่องจักร
 • ช่วยทำความสะอาด และชะล้างสิ่งสกปรก
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์และเครื่องจักร
 • ช่วยระบายความร้อนให้เครื่องยนต์และเครื่องจักร

ซึ่งเครื่องจักรและเครื่องยนต์แต่ละประเภทจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ต่างชนิดกัน ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีมาตรฐานระดับสากลรองรับ จะทำให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน


มาตรฐาน ASTM International คืออะไร

ASTM ย่อมาจาก American Society for Testing and Materials หรือสมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน แต่ในปัจจุบันใช้ชื่อว่า ASTM International โดยองค์กรนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1898 วัตถุประสงค์หลักขององค์กรคือการพัฒนามาตรฐานด้านวัสดุ ระบบการใช้งานของทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ สำหรับธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ซึ่งองค์กรนี้ไม่แสวงหาผลกำไร โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครนักวิชาการรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีสมาชิกมากถึง 35,000 คน

มาตรฐานของ ASTM International ได้รับการยอมรับในวงกว้าง รวมถึงในสาขาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยมีการแบ่งประเภทมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

 1. Standard Specification - มาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต่างๆ มักแทนค่าด้วยตัวเลขเพื่อให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ได้ และมีวิธีการคำนวณค่าเป็นตัวเลข
 2. Standard Practice Guide - มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง วิธีใช้งานเครื่องมือ วิธีการติดตั้ง บำรุงรักษา และกำจัด ซึ่งมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการสุ่มตัวอย่าง การเขียนรายงานและอื่นๆ
 3. Standard Test Method - มาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบ วัดค่าต่างๆเพื่อนำผลทดสอบที่ได้ไปทำการประเมินต่อไป
 4. Standard Classification - มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่ แยกประเภทต่างๆ
 5. Terminology Standard - มาตรฐานเกี่ยวกับคำนิยาม คำศัพท์ ตัวย่อ และเครื่องหมาย

การได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASTM International มีข้อดีมากมาย เช่น

 • เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ วัสดุ หรือระบบมีมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพคงที่เสมอเพราะผ่านมาตรฐานทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตเป็นมาตรฐานเดียวกันและสม่ำเสมอ
 • มีความปลอดภัย ไม่ว่าจะตัวผลิตภัณฑ์และวัสดุหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 • เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกจึงสามารถขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอื่นๆได้ง่ายขึ้น
 • ได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะมีมาตรฐานยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบ
 • ช่วยประหยัดเงินมากขึ้นสำหรับธุรกิจ เพราะเมื่อผ่านมาตรฐาน ASTM แสดงว่าเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพ โอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยมาก จึงใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ดีควรถูกรับรองจาก ASTM International เพราะแสดงถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของน้ำมัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้รับความเชื่อถือระดับสากล


ประเภทของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

แม้จะได้รับการรับรองจาก ASTM International แต่ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใช่ว่าจะใช้ได้กับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรทุกประเภท ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นมีหลายประเภทจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
  • สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  • สำหรับรถมอเตอร์ไซค์
  • สำหรับเกียร์รถยนต์
  • สำหรับเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ
  • สำหรับเรือเดินสมุทร
 2. ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม
  • น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม
  • น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม
  • น้ำมันไฮดรอลิก
  • น้ำมันถ่ายเทความร้อน
  • น้ำมันสำหรับงานโลหะ
  • น้ำมันไวท์ออย
  • น้ำมันเทอร์ไบน์
  • น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์และเครื่องอัดอากาศ
 3. น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
 4. น้ำมันผสมยาง
 5. จาระบี

สรุป

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ดีจะต้องผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ หนึ่งในนั้นคือมาตรฐาน ASTM International ที่ถูกยอมรับทั่วโลก สื่อถึงการผลิต การตรวจสอบ ที่เป็นมาตรฐานและคงที่ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

หากคุณต้องการผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีมาตรฐานระดับสากล มีหลากหลายประเภทให้เลือก ตอบสนองได้ตรงทุกการใช้งาน ขอแนะนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก P.S.P ที่ผ่านทั้งมาตรฐาน ASTM International, มอก., API และ IEC มั่นใจได้ว่าน้ำมันหล่อลื่นมีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของทั้งเครื่องยนต์และเครื่องจักร